TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
AFET RİSK YÖNETİMİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSU

Afetler ve acil durumlar, günlük hayatımızı ve kalkınmamızı olumsuz yönde etkilediğinden tehlikeli ve riskli bir coğrafyada yer alan ülkemizde afet zararlarının en az düzeye indirilmesi için temel yaklaşım ve politikaların bir bütünlük içinde ortaya konulması önem arz etmektedir. Etkin bir afet yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı devam ettiğinden Onuncu Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Afet yönetimi konusunda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedeflerinin ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınabilecek temel politikalar, hedefler, stratejiler ve öneriler ortaya konulmuştur. Raporda, ülkemizde afet yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kamu kurumları, belediyeler, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve medya kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanarak afetlerin olumsuz etkilerinin en az zararla giderilmesi ülkemizin kalkınması açısından oldukça önemli görüldüğü belirtilmiş ve konunun çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programı, Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nin Mühendislik, Fen Bilimleri Fakülteleri başta olmak üzere, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile işbirliği yapacak yetkin birimlerinin olması, bünyesindeki şirketler ile ortak çalışmaların yapılabileceği Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin varlığı,  bu programa katkı açısından bir avantajdır.

Öğrenciler;  kendi mezuniyet alanını farklı disiplinlerdeki alanlara entegre ederek, afet risk yönetimine yönelik strateji ve politika belirler, zarar azaltma çözümleri üretir; afetler ile ilişkili alanda sektörde gereksinim duyulan tehlike ve risk analizi yapar ve bu analizler doğrultusunda yeni stratejiler üretir, mevcut sistemleri iyileştiren tasarımlar yapar; takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirir; küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır; afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Okunma Sayısı: 335
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası