TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI YUVAYA DÖNÜYOR!
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı üç yıllık aradan sonra yeniden MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde 06-10 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmiş üçüncüsü 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında üç yıl aradan sonra MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde yapılacaktır.

Kurultayın bu yıl öne çıkarılan ana teması “Jeoloji ve Jeopolitika” olarak belirlenmiştir. “Jeoloji ve Jeopolitika” kavramları içerisinde yer alan konular 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı`nda ayrıntılarıyla tartışılacaktır. Kurultay boyunca düzenlenecek olan panellerde de konunun çeşitli uzmanlarıyla ülkemizin Doğu Akdeniz Bölgesindeki Enerji konusu başta olmak üzere yaşanan jeopolitik sorunlarının aşılmasında jeolojinin rolü ve öneminin vurgulanması ve yeni politikalar geliştirilmesi için geniş bir tartışma zemini de oluşturulacaktır.

Kurultay`ın geleneksel temel konuları (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya, Uygulamalı Jeoloji) her yıl olduğu gibi bu Kurultay`da da yerlerini korumaktadırlar. Yetmişbirinci Kurultay’da “Geleceğin Yerbilimcileri” adı altında gerçekleştirilen oturumlar ile yine 75 yaş ve üstünde bulunan, ülkemiz jeoloji bilim ve mühendisliğine önemli katkılar yapmış meslektaşlarımızı onure etmek amacıyla düzenlenen “75. Yıl Özel Şükran Oturumu” bu yıl da “Prof. Dr. Muharrem SATIR” adına yapılacaktır.  Bunun yanı sıra, Yetmişbirinci Kurultay’da ilk kez düzenlenen “Ustalar Oturumu” bu yıl “Mesleğe Emek Verenler” şeklinde düzenlenmiş olup bu oturumda geçmişte yerbilimleri alanlarında fiilen hizmet vermiş tecrübeli isimler bilimsel, tarihsel, felsefi içerikli konuşmalarıyla deneyimlerini paylaşacaklardır.

Jeoloji ve jeoloji ile doğrudan ilintili tüm yerbilimleri camiası başta olmak üzere tüm bilim ve mühendislik camiasını 73. Türkiye Jeoloji Kurultay`ımıza en samimi duygularımızla davet ediyoruz. Unutmayınız ki; 73. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, siz meslektaşlarımızın başta olmak üzere tüm bilim ve mühendislik camiasının sözlü veya poster sunumlarıyla katılımınızla mümkün olabilmektedir.

Önemli tarihler:

30 Aralık 2019: “Bildiri Özü” ya da “Tam Metin”leri son gönderme tarihi

20 Ocak 2020: Bildiri kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI WEB SAYFASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 482
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası