TMMOB Odalar 07 Haziran 2020, Pazar

Çevre Jeolojisi Çalıştayının ikincisi;  Termik santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Nükleer santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Küresel iklim değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize etkileri ana başlıkları ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 06.11.2019
Güncellenme Zamanı: 20.11.2019 15:53:09

İlki 03-04 Kasım 2017 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Çevre Jeolojisi Çalıştayının ikincisi;  Termik santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Nükleer santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Küresel iklim değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize etkileri ana başlıkları ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz’ın açılış konuşması ve sunumu ile başlayan Çalıştay’da çeşitli mesleklerden ve disiplinlerden bilim adamları katılımcı olarak yer aldı. Konuşmasında Çalıştayın amacını  “Termik santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Nükleer santrallerin yer seçimi ve yönetimi, Küresel iklim değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize etkileri konularını tüm boyutlarıyla dengeli bir şekilde irdelerken, toplumun da ilgili konulara objektif ve bilimsel bir şekilde bilgilendirilmesine katkıda bulunmak” olarak tanımlayan Yılmaz “Seçilen konulara, ülkenin enerji politikaları ve geleceği açısından bakıldığında,  bu konuların birbiriyle örtüşen hususları da kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu konulara farklı ve bütünsel açıdan da bakabilme olanağını da yakalama şansı vardır. Böylece bilgiye dayalı, gerçekçi ve akılcı değerlendirmelerin önünü açarak, seçilen konulara yönelik yeni arayışları da ortaya koymak mümkündür” dedi. Yılmaz çalıştay katılımcılarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Yılmaz’ın ardından söz alan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan toplumun genelini ilgilendiren nükleer ve termik santraller ile iklim değişimi arasındaki etki ve iletişimin gerek ulusal, gerekse uluslararası çalışmaların geldiği boyutlarda dikkate alınarak değerlendirilmesi amacıyla Çalıştayı düzenlediklerini belirterek Çalıştayın Odanın bu konulardaki politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi.  Katılımcılara teşekkür eden Alan, “Çevre Jeolojisi kapsamında ki sorunlarımız gerçekten çok büyüktür. Bu anlamda da, Çevre Jeolojisi’nin öneminin bir bilince yükselmesi, mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamaların yaşamda karşılık bulunması, bu gün her zamankinden daha bir önem ve zorunluluk arz etmektedir. Bu konuda da ODA’mız, üniversitelerimiz başta olmak üzere, hepimize önemli görevler düşmektedir. Çünkü çevre tüm insanlığın ortak alanıdır. Jeolojinin bilim ve uygulama alanlarına, çevre jeolojisine yeterli önemi vermeyen projelere de, uygulamalara ilişkin de söyleyecek sözümüz olmalı, kendi uzmanlık alanlarımızdan hem karar vericileri ve uygulamacıları, hem de kamuoyunu aydınlatma ve uyarma görevini yerine getirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu da unutmamalıyız” dedi. Alan’ın ardından Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin söz alarak çok önemli konulara değinecek olan çalıştaya başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından katılımcılar üç çalışma grubuna ayrılarak çalışmalarına başladı.

Çalıştayın ikinci gününde öğleden önceki oturumlarda yapılan tartışmalar ve sunumlar derlenerek sonuç bildirgeleri oluşturuldu.  Öğleden sonraki ortak oturumda sonuç bildirgeleri diğer çalışma grupları ile paylaşıldı. Sonuç bildirgelerinin okunmasının ardından katılımcılara teşekkür belgeleri verilirken, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan da Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz’a teşekkür plaketi verdi.

II. Çevre Jeolojisi Çalıştayı’nda, kamu ve özel sektör deneyimine sahip, konularında uzman jeoloji, maden, jeofizik, makine, nükleer enerji, çevre, peyzaj mimarları, coğrafya, sosyolog, tıp, ekonomi ve hukuk gibi disiplinlere mensup araştırmacılar, seçilen üç ana başlık altında yer alan konuları, tartışarak, görüşlerini ve çözüm önerilerini bir araya getirdiler.

Çalıştay sonucunda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri, sonuç bildirgesi raporu olarak önümüzdeki dönemde ilgili yerlere ulaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Okunma Sayısı: 262