TMMOB Odalar 07 Haziran 2020, Pazar

Endüstriyel Toksikoloji Derneği tarafından 26-29 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen, Odamız başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından da desteklenen “Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi” düzenlendi.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 01.11.2019
Güncellenme Zamanı: 08.11.2019 14:27:00

Yurt içi ve yurt dışından 300’ü aşkın halk sağlığı, iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantıda iş riskleri ve meslek hastalıkları konusundaki ulusal ve uluslararası çalışmalar konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı, Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Engin TUTKUN’un konuşması ile başladı.

Söz konusu kongrede, Odamız Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu tarafından da “Medikal Jeolojide Özel Başlıklar” oturumu düzenlendi. Kongreye; Odamızı temsilen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY ve Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, çalışma grubu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş katılmışlardır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Medikal Jeoloji Çalışma Grubu–Medikal Jeolojide Özel Başlıklar Oturum Başkanlığı ve açılış konuşması; İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY, Çevresel Toksikolojide Özel Başlıklar oturum başkanlığı ve “Koruyucu Halk Sağlığında Jeolojik Verilerin Önemi” konusunda sunum; Prof. Dr. Alper Baba, Otizm ve Toksikolojik Maruziyetler ile Toksik Maruz Kalımlar ve Kronik Toksisite oturum başkanlığının yanı sıra “Yeraltısuyu Kalitesi ve Yeraltısuyu Tüketiminin Halk Sağlığı Risk Değerlendirmesindeki İlişkisi” konusunda sunum; Prof. Dr. Selma Metintaş ise “Dünyada ve Türkiye’de Asbest Temasında Risk “konularında sunum yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi, sendikalar, Sağlık ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, İş Yeri Hekimleri Derneği, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve meslek örgütünün katıldığı toplantıda Türkiye’de ilk kez düzenlenen Endüstriyel Toksikoloji Kongrelerinin bugün olduğu gibi multidisipliner şekilde geliştirilerek devam edilmesi konusundaki düşünceler dile getirildi.


Okunma Sayısı: 100