TMMOB Odalar 22 Ocak 2020, Çarşamba

Odamız Yönetim Kurulu ile Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu Üyeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığında “Ankara’nın Jeopark Potansiyeli” ile ilgili toplantı yaptı.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 04.10.2019
Güncellenme Zamanı: 14.10.2019 18:15:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığında 1 Ekim 2019 Salı günü, Odamız Yönetim Kurulu ve Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu üyeleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Sayın Bekir Ödemiş’in Başkanlığında “Ankara’nın Jeopark Potansiyeli” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı, Bekir ÖDEMİŞ’ in makamında gerçekleşen toplantıda; Ankara İli sınırları içerisinde bulunan jeolojik miras niteliğindeki tabiat varlıklarının belirlenerek, tescil edilmesi,  korunarak gelecek nesillere aktarılması ile günümüzde de insanlığın ortak değeri haline getirilerek jeoturizm yoluyla halkın ziyaretine açılması konularında çalışmaların yürütülmesi kararları alındı.

Yapılan toplantıda jeopark ve jeolojik miras konularında çalışma başlatılması amacıyla;

  • Ankara’nın jeolojik miras niteliğindeki ögelerinin belirlenmesi için ortak çalışma başlatılması,
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi  ve Odamız arasında bu konuda çalışmaların işbirliği içinde yürütülmesi amacıyla  bir protokol yapılması,
  • Konun sahiplenilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla, konunun Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşınarak tartışılması ve belediye meclis kararı alınması konusunda çalışma yürütülmesi,
  • Büyükşehir belediye başkanlığın tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe belediyeleri ile işbirliği kurarak Ankara’nın jeolojik miras niteliğindeki ögelerin tespiti amacıyla bir envanter çalışması yürütmesi,
  • Ankara ili sınırları içinde bulunan ve jeolojik miras niteliğindeki ögelerin tanıtılması amacıyla kitapçık ve broşürlerin hazırlanması, sosyal medyada tanıtımın yapılması,

Konularında çalışma yürütmek üzere kararlar alınmış olup, oluşturulan çalışma gurubunun gerekli çalışmaları kısa süre içinde tamamlaması kararlaştırılmıştır. Toplantı iyi niyet temennileriyle son buldu.


Okunma Sayısı: 116