TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bugün Yaşadığımız Türkiye, 12 Eylül Askeri Darbesi’Nin Bakiyesidir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 12 Eylül Faşist Askeri Darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle 11 Eylül 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
GENEL MERKEZ
12.09.2019 (Son Güncelleme: 30.09.2019 11:45:47)

 

BUGÜN YAŞADIĞIMIZ TÜRKİYE, 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN BAKİYESİDİR

Demokrasi tarihimizde ve toplumsal belleğimizde onulmaz yaralar açan 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 39. yılındayız. Üzerinden 39 yıl geçmiş olmasına rağmen 12 Eylül’ün hala hafızalarımızda yer tutuyor olmasının nedeni, darbecilerle gerçek anlamda hesaplaşılamamış olması ve darbe sonrasında cunta eliyle inşa edilen toplumsal yapının derinleşerek sürüyor olmasıdır. Bugün yaşadığımız Türkiye, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin bakiyesidir.

Bugün yaşadığımız derin ekonomik krizin nedeni olan neoliberal ekonomik program, 12 Eylül Darbesi’nin en önemli sonuçlarından biridir.

Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi, kamusal varlık ve yatırımların özelleştirilmesi, üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesi, ücretli kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları altında çalıştırılması, toplumsal örgütlerin etkisizleştirilmesi, uluslararası sermaye hareketleri önündeki tüm engellerin kaldırılması anlayışına dayalı bu program 39 yıldır iktidarda bulunan tüm siyasi partiler tarafından kesintisiz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu politikalar sonucu rant çevrelerinin ve iktidar yandaşlarının  zenginliği  artarken üretim alt yapımız büyük oranda aşındırılmış, ülke sanayisi ve tarımı çökertilmiş, kamusal zenginliklerimiz yerli yabancı sermaye kesimlerinin talanına açılmış, işsiz, yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da büyümüştür.

12 Eylül Darbesi sadece ekonominin temellerini ortadan kaldırmakla yetinmemiş, ülkemizin toplumsal dinamiklerini de yerle bir etmiştir. Darbe sonrasında toplumumuzu yeniden yapılandırmak için bir devlet politikası olarak kabul edilen Türk-İslam Sentezi anlayışı, gerici, mezhepçi ve şovenist uygulamalarla toplumumuzu derin bir ayrışmanın eşiğine getirmiştir.

12 Eylül Darbecilerinin ekonomiyi ve toplumsal yaşamı düzenleyebilmek için uyguladığı baskıcı, antidemokratik pratikler aradan geçen yıllar boyunca adeta bir devlet geleneği haline gelmiştir. Muhaliflerin hapsedilmesi, halk iradesinin yok sayılması, basının susturulması, akademisyenlerin üniversitelerden uzaklaştırılması, emek-meslek örgütlerinin tehdit edilmesi, sokakların polis şiddetiyle zapturapt altına alınması gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.

12 Eylül Darbesiyle yaratılmak istenen ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı bugün AKP eliyle inşa edilen tek adam rejimi ile perçinlenmiştir.

Demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12 Eylül Darbesi’nin ülkemizin üzerindeki karanlık gölgesinden kurtulabilmemiz için, 12 Eylül’ün ekonomik, toplumsal ve siyasal mirasının tümüyle ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Gelecek nesillerimizi eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatabilmek için 12 Eylül’ün karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 38
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası