TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Tmmob 6. Cbs Kongresinin Onemli Tarihleri Ve Çağrı Konuları Yayınlandı

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kongresi “Akıllı" Şehir ve “Akıllı" Kırsal temasıyla ve “Bilişsel Özgürlük” sloganıyla 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
GENEL MERKEZ
26.08.2019 (Son Güncelleme: 26.08.2019 17:41:55)

21.yüzyılda mekansal bilgi; doğal ve yapay varlıkların, somut ve soyut dünyaların, farklı olgu ve olayların temsil edilmesinde en önemli bileşendir. Mekansal bilginin üretimi, analizi ve karar destek aşaması gibi değer zincirinin her bir adımında ileri teknolojilerin etkin kullanımı, CBS uygulamalarını da dönüştürmekte ve mekansal bilişim çözümlerinin geleceğini şekillendirmektedir. Bu kapsamda CBS kavramının tüm yönleriyle toplumun her kesiminden katılımcılarla verimli ve üretken bir biçimde tartışılması gerekmektedir.

Üç gün sürecek etkinlikte; temel düşünce konuşmaları, paneller, teknik oturumlar, poster sunumları, tarihi harita sergisi, girişimler için fikir yarışması ve firmaların çözümlerini sergiledikleri fuar alanı yer alacaktır.

Kongre kapsamında konularında uzman konuşmacılar CBS sektörünün ve “Akıllı” Şehir uygulamalarının sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini, Türkiye gerçekliği üzerinden dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecekler, Türkiye’deki uygulamalardan örnekler verecekler ve global anlamda ne tür değişimlerin ve yeniliklerin oluştuğundan bahsedeceklerdir.

Fuar alanındaki firmalar ileriye dönük teknolojileri sergileyecek ve bu teknolojilerle ne tür çözümler geliştirdiklerini katılımcılarla paylaşacaklardır.

“Akıllı” Şehir, “Akıllı” Kırsal veya Geleceğin Bağlantılı Şehir Senaryoları için Yenilikçi Çözümler Yarışması (Ideathon) kapsamında girişimler (startups), proje fikirlerini sunma ve destek bulma fırsatı yakalayacaklardır.

6.CBS Kongresi; karar vericilerle etkileşime girebilmek, yeni iş ortaklıkları yaratabilmek, iş ağını genişletebilmek, geleceğe yönelik stratejileri belirleyebilmek, gelecek planı oluşturabilmek, ne tür konularda inovasyon yapılabileceğini görmek için ideal bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

TMMOB 6.CBS Kongresi’ne bildiri göndermek isteyen katılımcılar için önemli tarihler aşağıda belirtilmiş olup; kongreye kayıt ve detayları, bildiri yazım kuralları, örnek şablon ve konuya ilişkin önemli açıklamalar Kongre web sayfasında (http://www.cbskongresi.org) ilan edilmiştir.

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi: 22 Eylül 2019

Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 7 Ekim 2019

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 20 Ekim 2019

Girişim Yarışması Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2019

Girişim Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 14 Ekim 2019

Girişim Yarışması Sunumlarının Yapılması: 24 Ekim 2019

Kongre Tarihi: 23-25 Ekim 2019

Çağrı Konuları:

Kongre web sayfasında kapsamlı biçimde paylaşılan kongre konuları aşağıda özet olarak verilmiştir. Çağrı konuları; gerek aşağıdaki tabloda gerekse web sayfasında paylaşılan kongre konuları ile sınırlı olmayıp, 6. CBS Kongresi “Akıllı” Şehir ve CBS kavramlarına ilişkin ilgili diğer konulardaki çalışmaları bildiri değerlendirme sürecine kabul etmektedir.

“Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal Çağrı Konuları

Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Anahtar Konular

“Akıllı” Yerleşimler ve PLANLAMA

Mekansal Bilgi Politikası Geliştirme

“Akıllı” Yerleşimler ve ARAZİ YÖNETİMİ

CBS Yasası

“Akıllı” Yerleşimler ve YAPILAR/ALTYAPILAR

Mekansal Veri Altyapıları ve Açık Veri

“Akıllı” Yerleşimler ve ENERJİ

Akıllı” Şehriler için 3B Mekansal Veri Altyapıları

“Akıllı” Yerleşimler ve EKOLOJİ

CBS Proje Yönetimi

“Akıllı” Yerleşimler ve İKLİM

Mekansal İstatistik, Mekansal Analitik

“Akıllı” Yerleşimler ve ULAŞIM

Zamansal Mekansal Analizler

“Akıllı” Yerleşimler ve TARIM

Semantik Web Teknolojileri

“Akıllı” Yerleşimler ve YERBİLİMİ

Mekansal Veri Elde Etme Yöntemleri

“Akıllı” Yerleşimler ve AFET YÖNETİMİ

Sanal 3B Kent Modelleri

“Akıllı” Yerleşimler ve TOPLUM

Kapalı Alan Harita Üretimi

“Akıllı” Yerleşimler ve EKONOMİ

Konum Bazlı Sosyal Ağ Uygulamaları

“Akıllı” Yerleşimler ve İLERİ TEKNOLOJİLER

Otonom Araçlar ve Yüksek Presizyonlu Haritalar

Sanal Ağ Adresleri:

Web                : www.cbskongresi.org

Facebook        : facebook.com/cbs-kongresi

Instagram       : instagram.com/cbs_kongresi

Twitter             : twitter.com/cbskongresi

Linkedin         : linkedin.com/in/cbs-kongresi

Okunma Sayısı: 176
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası