TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
DEPREM (SİSMİK) TASARIM KRİTERLERİ ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Meslek kayırıcı bir düzenleme olarak yaşama geçirilen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği`nin eksik ve yanlışlıklarının düzeltilmesi amacıyla siz meslektaşlarımızla birlikte başlattığımız mücadele devam etmekte olup, tüm meslektaşlarımızı mesleğimize, ülkemiz insanına ve Odamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) Amerikan İnşaat Mühendisleri Odasının bir kılavuzundan American Society of Civil Engineers (Amerika İnşaat Mühendisleri Odası)’nın Minimum Design Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Other Structures (7-16) (ASCE_7-16) kaynak belirtilmeden, aslına da sadık kalınmayıp alındığı için odamız tarafından yapılan açıklamalarda (ç)alıntı olarak tanımlanmış ve bu konuda ilgili idareler ve kurumlar uyarılmıştır.

Ancak söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2019 tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde sorumlu kuruluşların gerekli duyarlılığı göstermemesi nedeniyle, bu yönetmelikte belirtilen ve meslek alanımızı ilgilendiren bölümlerinin, meslektaşlarımız tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla Odamız tarafından bir dizi çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, bir yandan yönetmeliğe ilişkin bilgilendirme toplantıları devam ederken, diğer yandan eğitim programları ve yönetmeliğin daha iyi anlaşılması ve meslektaşlarımızın uygulama süreçlerinde karşılaştıkları problemlere çözüm getirilmesi amacıyla bir dizi teknik çalışmanın yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

TBDY’nin temel oluşturan ASCE 7-16 dokümanının,  meslek alanımızı ilgilendiren ve “DEPREM (SİSMİK) TASARIM KRİTERLERİ ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR‘ın belirlenmesi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları içen 11. Bölümü çevrilerek siz meslektaşlarımıza yardımcı olunmak amacıyla ekte gönderilmektedir. Tüm meslektaşlarımızın bina ve bina türü yapılar için yaptıkları, “ Sismik Tasarım Analizlerinde” ekteki açıklayıcı dokümanı da dikkate alarak TBDY esasları çerçevesinde doğru belirlemeleri önem arz etmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, meslek kayırıcı bir düzenleme olarak yaşama geçirilen söz konusu yönetmeliğin eksik ve yanlışlıklarının düzeltilmesi amacıyla siz meslektaşlarımızla birlikte başlattığımız mücadele devam etmekte olup, tüm meslektaşlarımızı mesleğimize, ülkemiz insanına ve Odamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Sismik Tasarım Analizleri  için açıklayıcı doküman (ASCE 7-16)

Okunma Sayısı: 1096
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası