TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

Odamız Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu, 9 Mart 2019 Cumartesi günü 3. kez toplandı.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 11.03.2019
Güncellenme Zamanı: 19.03.2019 17:07:05

Odamız Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu, 9 Mart 2019 Cumartesi günü Oda Genel Merkez binasında 3. toplantısını gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantıda;

  • Oda Jeolojik Miras Raporunun gözden geçirilerek güncellenmesi kapsamında yürütülen çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak ilgili kurumlarla paylaşılması,
  • Ülkemizin öneri jeolojik miras envanterin oluşturulması için yürütülen çalışmaların sürdürülmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin de alınarak öneri tablosunun zenginleştirilmesi, ayrıca hazırlanan tablonun grup üyelerinin de ayrıntılı olarak inceleyerek önerilerini tablo üzerine işlemeleri,
  • Denizli`de yapılması planlanan "Denizli-Pamukkale Traverten Jeopark Çalıştayı" hazırlıkları gözden geçirilmiş olup, etkinliğin Ekim ayının ikinci yarısında yapılması için çalışmaların toplantıda gelen öneriler çerçevesinde hızlandırılması gerektiği,
  • Jeolojik Miras ve Jeopark Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasları’da içeren yönetmelik çalışmalarının yoğunlaştırılması, görevlendirilen alt komisyon üyelerin Odada düzenli toplantılar yaparak süreci hızlandırması gerektiği,
  • Gümüşhane Karaca Mağarası`nın ön görünüm bölgesinde açılması planlanan mermer ocağına ilişkin basın açıklaması yapılması, ayrıca bu konuda çalışma yürüten STK`lara destek verilmesi kapsamında gerekli bilimsel ve teknik çalışmanın yürütülmesi

konularında değerlendirmeler yapılarak alt çalışma gurupları oluşturulmuştur.


Okunma Sayısı: 135