TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ`NDEN SONRA “TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞİ” DE ÇALINTI ÇIKTI

 

Bilindiği üzere, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) Amerikan İnşaat Mühendisleri Odasının bir kılavuzundan American Society of Civil Engineers (Amerika İnşaat Mühendisleri Odası)’nın Minimum Design Loads And Assocıated Criteria For Buildings And Other Structures (7-16) (ASCE_7-16) kaynak belirtilmeden, aslına da sadık kalınmayıp alındığı için Odamız tarafından (ç)alıntı olarak tanımlanmış, bu konuda ilgili idareler ve kurumlar uyarılmıştır.

11.01.2019 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliği`nde “Tall Buildings Initiative : Guidelines for Performance - Based Seismic Design of Tall Buildings” El Kitabının 8. Bölümünde (Project Review (Proje Gözetimi)) (Ek-1) belirtilen kriterler baz alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı anlaşılan söz konusu tebliğin esasını oluşturan “Tall Buildings Initiative : Guidelines for Performance - Based Seismic Design of Tall Buildings” el kitabının 8. Bölümünde (Project Review), belirtilen kıstas ve içeriğinden alıntı yapıldığı, ancak meslek disiplinlerine ilişkin bölümlerinde aslına sadık kalınmadığı, “jeoloji mühendisleri tarafından yerine getirilmesi gereken “sahaya özel deprem tehlike analizi, deprem yer hareketi ile sahaya özel zemin davranış analizi” hizmetlerinin (EK-1 kırmızı bölüm) inşaat mühendisleri tarafından yapılacağı ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ülkemizde mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi, uluslararası norm ve standartların ülkemize kazandırılması amacıyla kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün hiç de görevli olmadığı bir konuda çıkardığı tebliğin, ana düşüncesi oluşturan “Tall Buildings Initiative : Guidelines for Performance - Based Seismic Design of Tall Buildings” el kitabının ilgili bölümlerini tahrip ederek tebliğ hazırlaması ne mesleki etik, ne de ahlaki etik ilkelerle bağdaştırılamamaktadır.

Bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanı`nı uyarıyoruz !!!, Mevcut personel yapısı ve üst yönetim kadrosu incelendiği, bazı meslek gruplarının arka bahçesi haline gelmiş Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nün, jeoloji mühendisliği hizmet ve uzmanlık alanını bilmeden,  Amerika’da yüksek yapılara ilişkin hazırlandığı anlaşılan bir el kitabının, ilgili bölümlerini aslına da sadık kalmayıp “Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğini” düzenlediği, jeoloji mühendisleri tarafından üretilen hizmetlerinin başka meslek disiplinleri tarafından yapılıyor gösterilmesindeki amacı da anlaşılamamıştır.

Meslek kayırıcı düzenleme yapma konusunda mahir olduğu anlaşılan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nü kınıyor, tüm meslektaşlarımızı mesleki hak ve yetkilerine sahip çıkmaya, çeviri yaptığı kitaptaki bölümlerin aslına sadık kalmayıp, tahrip eden, jeoloji mühendisleri tarafından üretilen mühendislik hizmetlerini başka bir meslek disiplini tarafından yapılacağına ilişkin düzenlemeler gerçekleştiren, depremler gibi toplumun genelini ilgilendiren bir konuda özensiz davranan, kamu görevinin gerektirdiği tarafsızlığa ve etik ilkelere aykırı düzenlemeler gerçekleştiren başta Mesleki Hizmetler Genel Müdürü olmak üzere üst yönetim kadroları hakkında “Kamu Görevlileri Etik Kuruluna” başvurmalarını bekliyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

EK

1-Tall Buildings Initiative : Guidelines for Performance - Based Seismic Design of Tall Buildings kitabının 8. Bölümü için lütfen tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 3277
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası