TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MESLEĞİMİZE, ÜLKEMİZ İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Değerli Meslektaşlar

18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlanmış ve 01.01.2019 tarihinde ise yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu düzenleme ile bugüne kadar kesinleşmiş yargı kararları da dahil mesleki uzmanlık alanlarımız yok sayılarak, AFAD Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bazı düzenlemeler kapalı kapılar ardından yapılmaya devam etmektedir.

Yine 11.01.2018 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ’le ise,  yapılarda mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi neredeyse imkansız hale getirilmiş, Anayasamıza göre en temel insan haklarından olan, yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılaması olanaksız hale getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile; 3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu yok sayılmış, kırsal ve kentsel dar gelirli yurttaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapacakları yapılar için mühendislik hizmetini alması olanaksız hale getirilmiş, çok dar bazı çıkar guruplarına rant aktarma amacı taşıyan düzenlemeler yapılmıştır.

Jeoloji mühendislerinin gerek deprem, gerekse planlama, yapı üretim ve denetim süreçlerinde mesleki uzmanlık ve bilgi birikimini ülke yapı üretim süreçlerine aktarmasını engelleyen, binlerce meslektaşımızı işsizlikle karşı karşıya bırakan mesleki şoven anlayışlara karşı söz konusu kurumların uyarılması ve uluslararası norm ve standartlara uyumlu düzenlemeler yapması konusunda “MESLEGİMİZE, ÜLKEMİZ İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”  ana teması ile dilekçe kampanyası başlatılmıştır.

Tüm bu olumsuzluklara karşı meslektaşlarımızı ve tüm yurttaşlarımızı ekte yer almakta olan dilekçeyi 10.02.2019 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı,  İçişleri Bakanlığı,  AFAD Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara göndermeye davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

 Kurum veya kişilere yazılacak dilekçe için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 2843
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası