TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ODAMIZ TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KONUSUNDA İLGİLİ BAKANLARI VE KURUMLARI UYARDI

Bilindiği üzere “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Türkiye Deprem Tehlike Haritası” 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2019 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak gerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası, gerekse Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine ilişkin kaygılarımız AFAD Başkanı dahil olmak üzere bir çok platformda hem yazılı, hem de şifahi olarak dile getirilmiş, deprem tehlikesi açısından oldukça riskli olan bir coğrafyada yer alan ülkemiz için düzenlenen mevzuata ilişkin eksiklikler ve/veya hatalar ifade edilmiştir.

Ancak başta AFAD Başkanlığı olmak üzere; ilgili idareler geçen süre zarfında bu olumsuzlukları görmezden gelmiş, yazılı olarak gönderdiğimiz görüşlerin neden dikkate alınmadığına ilişkin herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır.

Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş olan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanunun 2. Maddesinin (c ) fıkrası “ Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmekti” gereğince görüş ve değerlendirmelerimiz kamu yararı çerçevesinde ilgili Bakan ve kurumlara 02.01.2019 tarih ve 5/503-14 sayılı yazımız ekinde yeniden bildirilmiştir.

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 16. Bölümünde, toprak zeminler üzerine oturacak yapılar için yapılacak taşıma gücü analizindeki yetersizliklere ilişkin kaygılarımız ile yine ülkemizdeki yapıların %60-70’lik bölümünün kaya türü zeminler üzerine oturması nedeniyle, kaya zeminler üzerine oturan bina ve bina türü yapılar için yönetmelikte herhangi bir taşıma gücü ve oturma analiz yönteminin önerilmemiş olmasına ilişkin eksiklikler ve son aylarda başta İstanbul’da, kaya şevlerinde meydana gelen yenilmelere ilişkin yönetmelikte önerilen analiz yöntemin yetersiz kaldığı görülmektedir.

Söz konusu yönetmelikteki bu eksiklik ve yanlışlıklarda dikkate alınarak, siz meslektaşlarımızın bina ve bina türü yapılar için ürettiği mesleki hizmetlerde önümüzdeki süreçlerde herhangi bir sorun ile karşılaşmaması, üretilen mesleki ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi, yurttaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması ve olası bir depremde yapılarda zeminden kaynaklanan herhangi bir hasar ve deformasyona neden olunmaması için ekte gönderilen dokümanlar baz alınarak bina türü yapılar için taşıma gücü ve otuma hesap ve analizlerini gerçekleştirmeleri yararlı olacaktır.

Bu nedenle büro, arazi ve laboratuvar çalışmalarının söz konusu hesap ve analizleri gerçekleştirilecek şekilde planlanması ve standartların öngördüğü şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gerek jeoloji mühendisliği bölümlerimizin, gerekse tüm meslektaşlarımızın yazılı, sözlü veya sosyal medya ortamlarında mesleğine sahip çıkmaya, yazılı görüşlerimizin ilgi tüm kişi ve kurumlarla ayrı ayrı paylaşmaya ve  uyarmaya davet ediyoruz.

1-Bazı Bakan ve Kurumlara yazılan yazı için lütfen tıklayınız

2-Bina Deprem Yönetmeliği Taşıma Gücü Hesaplamalarında Yanlış ve/veya Eksik Olan Hususlara İlişkin Değerlendirme Görüşü

Okunma Sayısı: 2857
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası