TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ZEMİN VE TEMEL ETÜT RAPOR FORMATINA İLİŞKİN DUYURU

Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Türkiye Deprem Tehlike Haritası” 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2019 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak uygulamada zemin ve temel etütlerine ilişkin herhangi bir yeni format yürürlüğe girmediği için meslektaşlarımızın hazırladıkları raporlar ile bazı kamu kurum ve kuruluşların uygulamalarında arasında farklılıkların olduğu ve bazı sıkıntılar ile karşı karşıya geldikleri konusunda yoğun şikayetler alınmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2005 yılında Deprem Şuarasından sonra yayınlanan “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı” üzerinde değişiklik çalışmaları başlatılmış olup, Odamızdan da taslağa ilişkin görüş istenilmiştir. Odamız görüşleri yazılı olarak ilgili bakanlığa gönderilmiştir. Ancak bina ve bina türü yapıların tasarımına esas teşkil eden “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı” çalışmaları tamamlanmadığından yapılan çalışmaların yasal olarak yürürlükteki formata göre hazırlanması gerekmekte olup, tasarıma ilişkin yapılacak hesap ve verilerin ise 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası”ndan alınması gerekmektedir.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Zemin ve Temel Etüt Rapor Formatı için lütfen tıklayınız.

2- Odamızın Taslak Zemin ve Temel Etüt Rapor Formatına ilişkin görüşleri için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 3051
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası