TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SORUMLU JEOLOJİ MÜHENDİSİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ

18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ”nin 10-b/1 ve 12-e maddelerinde Serbest jeoloji mühendislik hizmetini kamu kurumları dışında ücretli olarak veren jeoloji mühendislerinin işveren ile yapacakları hizmet sözleşmesinden bahsedilerek, 19 uncu maddede de sorumlu jeoloji mühendislerinin alacakları en az ücret tutarının Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenip duyurulacağı belirtilmiştir.

Örnek olması ve talep halinde kullanılmak üzere hazırlanmış iş sözleşmesi ekte verilmektedir.

Okunma Sayısı: 10126
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası