TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KENTSEL KİMLİĞE SAHİP ÇIKMAK: BİR ÖRNEK ANKARA KANLIĞÖL

Kentlerimizin rant uğruna her gün tüketilerek yok edildiği, gelecek nesillere aktarılacak hiçbir değer ve yaşam alanının bırakılmadığı, yapsatçı zihniyet ve TOKİ eliyle tüm kentlerimizin birbirine benzetildiği günümüzde;  Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI,  Yüksek Mühendis Alkut AYKUN ve Dr. Emine GÜNOK tarafından hazırlanan ‘Kanlıgöl ve Ankara’nın Kent Kimliğini Oluşturabilecek Yerbilimsel Özellikler’ adlı çalışma ‘Ankara Araştırmaları Dergisi’ nin 2018 yılı Haziran sayısında makale olarak yayınlandı.

Jeolojik oluşumların kent kimliğine ve tarihine yaptığı katkı,  kentlerin hafızasında önemli rol oynayan jeolojik miras niteliğindeki ögelerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine ilişkin iyi örneklerin anlatıldığı makalede; Ankara’nın göbeğinde (Sıhhiye Semtinde) jeolojik bir miras niteliğinde olan “KANLIGÖLÜN” oluşmasına neden olan jeotermal kaynaklardan mahalle sakinlerinin nasıl faydalandığını, yanlış yapılaşma sonucu bu kaynakların yeryüzüne ulaşamaması sonucunda “KANLIGÖLÜN” nasıl kaybolduğunu göz önüne sermesi açısından, önem arz ettiği düşünülmektedir.

Kentlerimizin sahip olduğu, doğal, kültürel, folklorik veya toplumsal özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarmasının önemine vurgu yapan “makaleye erişim için lütfen tıklayınız”.

Okunma Sayısı: 3418
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası