TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILIYOR!!
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILIYOR!!

2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için ek yerleştirme kılavuzu hazırlanarak, buna göre tercihlerin yapılması gerektiği ilan edilmiştir.  Bilindiği gibi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ihtiyaç duydukları kadrolar ile bu kadrolar için aranılacak koşulları Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte, bu kadrolar Devlet Personel Başkanlığı adına yerleştirmeyi yapacak olan ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulmakta ve sınav puanına göre yerleştirmeler yapılmaktadır.

08.11.2004 tarihinde dağıtımına başlanan Tercih kılavuzunda,  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün  Merkez teşkilatına yerleştirilmesi yapılacak  mühendis kadroları için koşullar  belirtilmiştir.

Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne alınacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden, Makina, Petrol Mühendisliği için toplam 13, Jeoloji mühendisliği için de 75 kadroya erkek olmak şartı getirilmiştir. Sadece  5  jeoloji mühendisliği kadrosu için,  kadın olma koşulu aranmaktadır.

İşsizlik olgusunun  yaygın olduğu  meslek alanlarımızda yapılan personel alımları olumlu bir gelişme olsa da,  mühendislik alanlarında yapılacak başvurularda gündeme getirilen cinsiyet ayrımcılığı, tüm olumlulukları örtmüştür.

Aranan diğer şartlar arasında kadın ve erkek jeoloji mühendisleri için  de “seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak” koşulunun getirilmiş olması,  yapılan bu ayrımcılığın nedeninin, masum olmayan düşüncelerde aranmasını  gerektirmektedir. Geçen yıl,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan personel alımında da benzeri  cinsiyet ayrımcı politikalarla karşılaşılmıştır.

Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öğrenciler, kadın erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, mesleğinin  gerektirdiği zor arazi koşullarında bile çalışabileceği bilinciyle mezun olmaktadırlar. Aynı iş koşullarında erkeklerle eşit çalışma gücüne sahip kadın meslektaşlarımız aleyhine çalışma hayatına girişte  ayırımcılık yapan bu zihniyet, kadınların üniversitelerin  mühendislik bölümlerine alınmamalarını savunan bir  anlayış ile özdeştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün alacağı mühendislik kadrolarından  sadece 5 tanesini kadınlara ayırması,  Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmakta ve Anayasa’da herkese tanınmış çalışma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı yapan bu uygulama, Anayasa’nın 10. Maddesi, İş Kanunu’nun 5. ve “BM kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi” 11. Maddelerine, Uluslararası Çalışma Örgütü mevzuatına aykırıdır.

İş yaşamında kadın meslektaşlarımıza karşı yapılmış  hiçbir hukuki zemini olmayan bu çağdışı ayrımcılığı, sessiz kalarak kabul etmek mümkün değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca  yapılması gereken, alınacak personelin sadece kadro ve pozisyonlarının  ayrıntılı olarak belirtilmesi ve takdir yetkisinin başvuru sahiplerine bırakılmasıdır.

Emeğini ve mesleki birikimini ülkesinin gelişimi toplumun çıkarı için harcamış  kadın meslektaşlarımız, mesleklerinde  en az erkek meslektaşları kadar başarılı  olduklarını ispatlamışlardır.

Hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş kadın meslektaşlarımıza karşı iş hayatında uygulanan bu ayrımcılığı kınıyor,  konuyla ilgili gerekli girişimleri sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA  MÜHENDİSLERİ ODASI

Okunma Sayısı: 2777
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası