TMMOB Odalar 13 Aralık 2019, Cuma
 • Güncel Tektonik ve Depremsellik
 • Doğal Afetler
 • Yapısal Jeoloji
 • Uzaktan Algılama ve GIS
 • Çevre Jeolojisi
 • Hidrojeoloji
 • Mineraloji ve Petrografi
 • Stratigrafi - Paleontoloji
 • Jeotermal
 • Maden Yatakları 
 • Jeokimya
 • Mühendislik Jeolojisi
 • Endüstriyel Hammaddeler
 • Sedimantoloji
 • Jeoarkeoloji
 • Deniz Jeolojisi 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Jeoteknik
 • Kil Mineralojisi