TMMOB Odalar 29 Şubat 2020, Cumartesi

Genel Jeoloji

Çevre ve Deniz Jeolojisi

Marmara Depremi

Doğal Afetler

Kentsel Dönüşüm

Jeolojik Miras

Mühendislik Jeolojisi

Jeoteknik

Hidrojeoloji

Ekonomik Jeoloji

  • Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ Özel Oturumu

- Paleontoloji               - Paleocoğrafya

- Paleoekoloji              - Paleoklimatoloji