TMMOB Odalar 21 Ekim 2019, Pazartesi

15 Haziran 2014    : Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

15 Ekim 2014        : Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

26-28 Aralık 2014 : İstanbul‘un Jeolojisi Sempozyumu 5