TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ismail Altay Acar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Mustafa Açlan
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Serdar Akyüz
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Mustafa Akyıldız
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Musa Alpaslan
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Niyazi Avşar
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Utku Bağcı
Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
 • Okyat Bayat
Geology Department at Auburn University
 • Zeki Billor
Sakarya Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ertan Bol
Plymouth University School of Geography, Earth and Environmental Sciences)
 • Sarah J. Boulton
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Şaziye Bozdağ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Erdin Bozkurt
University of Aberdeen, Department of Geology and Petroleum Geology
 • Brayn T. Cronın
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Tolga Çan
Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Omer Faruk Çelik
University of Alabama, Geological Sciences
 • Ibrahim Çemen
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hasan Çetin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Güldemin Darbaş
Nevşehir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Feyza Dinçer
Nevşehir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ismail Dinçer
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Cüneyt Güler
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hakan Güneyli
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Kemal Gürbüz
Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Halil Gürsoy
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Nurullah Hanilçi
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Cahit Helvacı
Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Deniz Ibilioğlu
Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Semiha Ilhan
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Selim Inan
Geology Department University of Leicester
 • Jenny Inwood
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Yusuf Kağan Kadıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Remzi Karagüzel
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hatice Karakılçık
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Fatih Karaoğlan
Keele University Faculty of Natural Sciences
 • Gilbert Kellıng
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hayati Koç
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Alican Kop
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ilkay Kuşcu
Geology Department at Auburn University
 • Ming-Kuo Lee
Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Yasemin Leventeli
University of Alberta, Faculty of Science)
 • Andrew Locock
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Atike Nazik
Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Faruk Ocakoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Aral Okay
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Fevzi Oner
İskenderun Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Semir Over
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Zeynep Ozdemir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Süha Ozden
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Erol Ozer
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hüseyin Oztürk
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Osman Parlak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Tamer Rızaoğlu
University of Edinburgh, School of Geosciences
 • Alastair H. F. Robertson
Geology Department at University of Georgia
 • Mike Roden
Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ahmet Sağıroğlu
Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü
 • Ender Sarıfakıoğlu
Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Mehmet Şener
Geology Department at University of Georgia
 • Paul Schroeder
Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Ulaş Inan Sevimli
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Gürol Seyitoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hasan Sozbilir
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ümit Şafak
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Hidayet Tağa
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Kemal Taslı
Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Orhan Tatar
Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Yusuf Topak
Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Ali Tümüklü
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Sedat Türkmen
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Okan Tüysüz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Yusuf Uras
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Ülvi Can Ünlügenç
Keele University Faculty of Natural Sciences
 • Graham D. Wıllıams
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Erdinç Yiğitbaş
Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Mustafa Gürhan Yalçın
Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
 • Nil Yapıcı
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Isak Yılmaz
Kadir Has Üniversitesi
 • Yücel Yılmaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası