TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
74.türkiye Jeoloji Kurultayı
75. Yıl Özel Şükran Oturumu: Esen Arpat
 • Burhan Erdoğan
Bölgesel Jeoloji - Tektonik
 • Erdin Bozkurt
Bölgesel Jeoloji - Tektonik
 • Bora Rojay
Çevre Jeolojisi
 • Alper Baba
Çevre Jeolojisi
 • Harun Aydın
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar
 • Meltem Gürbüz
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar
 • Koray Sozeri
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar
 • Çiğdem Lüle
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi: Denizlerde Jeolojik Tehlikeler ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomi
 • Memet Namık Çağatay
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi: Denizlerde Jeolojik Tehlikeler ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomi
 • Heıdrun Kopp
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi: Denizlerde Jeolojik Tehlikeler ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomi
 • Demet Biltekin
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi: Denizlerde Jeolojik Tehlikeler ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomi
 • Ozden Ileri
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Okan Tüysüz
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Şükrü Ersoy
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Fetullah Arık
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Müge Akın
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Akın Kürçer
Jeolojik/Hidrolojik Afetler
 • Oktay Gokçe
Meteorolojik Afetler
 • Murat Ercanoğlu
Meteorolojik Afetler
 • Gülseren Dağdelenler
Meteorolojik Afetler
 • Kasım Koçak
Ormanlar, Ormansızlaşma ve Afetler
 • Ünal Akkemik
Ormanlar, Ormansızlaşma ve Afetler
 • Erdoğan Atmış
Ormanlar, Ormansızlaşma ve Afetler
 • Hüsrev Ozkara
Biyolojik Afetler
 • Erol Sarı
Biyolojik Afetler
 • Selma Metintaş
Biyolojik Afetler
 • Muharrem Balcı
Biyolojik Afetler
 • Bahadır Tercan
Kozmik Afetler
 • Yıldırım Güngor
Kozmik Afetler
 • Muharrem Alper Şengül
Afet Yönetimi (Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme)
 • Süleyman Pampal
Afet Yönetimi (Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme)
 • Muammer Tün
Afet Yönetimi (Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme)
 • Bahattin Murat Demir
Afet Yönetimi (Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme)
 • Hasan Gürhan Ilgen
İklim ve İklim Değişikliği
 • Nehir Varol
İklim ve İklim Değişikliği
 • Koray Kamil Yılmaz
Doğal Yapı Taşları
 • Atiye Tuğrul
Doğal Yapı Taşları
 • Ali Bahadır Yavuz
Doğal Yapı Taşları
 • Luis Lopes
Doğal Yapı Taşları
 • Murat Yılmaz
Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri
 • Demet Yıldırım
Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri
 • Haşim Ağrılı
Geleceğin Yerbilimcileri
 • Bora Uzel
Geleceğin Yerbilimcileri
 • Ulaş Avşar
Geleceğin Yerbilimcileri
 • Şükran Açıkel
Geleceğin Yerbilimcileri
 • Laura Gregory
Gezegen Jeolojisi
 • Nurgül Çelik Balcı
Gezegen Jeolojisi
 • Ersin Goğüş
Gezegen Jeolojisi
 • Namık Aysal
Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi
 • Mehmet Ekmekçi
Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi
 • Irfan Yolcubal
Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi
 • Arzu Fırat Ersoy
Jeodinamik
 • Oğuz Goğüş
Jeodinamik
 • Hans Thybo
Jeofizik Yöntemler ve Jeolojik Uygulamaları
 • Hülya Kurt
Jeofizik Yöntemler ve Jeolojik Uygulamaları
 • Emin Ulugergerli
Jeolojide Jeodezi Uygulamaları
 • Bahadır Aktuğ
Jeomorfoloji ve Morfotektonik
 • Cengiz Yıldırım
Jeomorfoloji ve Morfotektonik
 • Tolga Gorüm
Jeomorfoloji ve Morfotektonik
 • Taylan Sançar
Jeotermal Enerji
 • Hüseyin Karakuş
Jeotermal Enerji
 • Ibrahim Akkuş
Jeotermal Enerji
 • Füsun Servin Tut Haklıdır
Kent Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
 • Remzi Karagüzel
Kent Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
 • Nihat Sinan Işık
Kent Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
 • Ergün Tuncay
Kuvaterner Araştırmaları
 • Tamer Yiğit Duman
Kuvaterner Araştırmaları
 • Okmen Sümer
Kuvaterner Araştırmaları
 • Mehmet Akif Sarıkaya
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
 • Nizamettin Kazancı
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
 • Hülya Inaner
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras
 • Mehmet Namık Yalçın
Magmatizma ve Magmatik Süreçler
 • Abidin Temel
Magmatizma ve Magmatik Süreçler
 • Ozgür Karaoğlu
Mesleğe Emek Verenler
 • Ayhan Kosebalaban
Mesleğe Emek Verenler
 • Yavuz Tanrısever
Metalik Maden Yatakları
 • Ilkay Kuşcu
Metalik Maden Yatakları
 • Ozcan Yiğit
Metalik Maden Yatakları
 • Gülcan Bozkaya
Metalik Maden Yatakları
 • Tolga Oyman
Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar
 • Osman Candan
Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar
 • Ali Polat
Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar
 • Erdinç Yiğitbaş
Neotektonik, Depremsellik ve Sismotektonik
 • Orhan Tatar
Neotektonik, Depremsellik ve Sismotektonik
 • Erhan Altunel
Neotektonik, Depremsellik ve Sismotektonik
 • Erman Ozsayın
Neotektonik, Depremsellik ve Sismotektonik
 • Bülent Kaypak
Ofiyolit ve Melanj
 • Osman Parlak
Ofiyolit ve Melanj
 • Alastair H.f. Robertson
Paleoiklim Araştırmaları
 • Funda Akgün
Paleoiklim Araştırmaları
 • Mine Sezgül Kayseri Ozer
Paleoiklim Araştırmaları
 • Nurdan Yavuz
Paleontoloji ve Stratigrafi
 • Cemal Tunoğlu
Paleontoloji ve Stratigrafi
 • Sacit Ozer
Paleontoloji ve Stratigrafi
 • Güldemin Darbaş
Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları
 • Ali Ihsan Karayiğit
Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları
 • Ismail Bahtiyar
Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları
 • Zühtü Batı
Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları
 • Selami Toprak
Sedimantoloji ve Sedimantolojik Süreçler
 • Ulvi Can Ünlügenç
Sedimantoloji ve Sedimantolojik Süreçler
 • Faruk Ocakoğlu
Sondaj Yöntemleri ve Teknolojisi
 • Celalettin Şimşek
Sondaj Yöntemleri ve Teknolojisi
 • Mehmet Ruhi Akçıl
Tıbbi Jeoloji
 • Muzaffer Metintaş
Tıbbi Jeoloji
 • Hayrullah Yıldız
Tıbbi Jeoloji
 • Yüksel Orgün Tutay
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Kaan Şevki Kavak
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Tolga Çan
Yerbilimleri Eğitimi
 • Hükmü Orhan
Yerbilimleri Eğitimi
 • Cüneyt Şen
Etkinlik İçeriği
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası