TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kahramanmaraş İlinin Yerleşim Alanının Jeoteknik Değerlendirilmesi/ Geotechnical Assesment of Kahramanmaraş Settlement Area

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Bülent Akıl Candan Üçkardeşler candanuc@yahoo.com Ismail Bozoyük
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası