TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Konfokal Mikro-Raman Spektrometresi Kullanarak Yeşil Renkli Krizoprası, Yeşil Boyanmış Kuvarstan Ayırt Etmede Gemolojiksel Bir Method/ A Gemmological Method in Order to Distinguish Green Colored Chryoprase from Green Stained Quartz, Using Confocal Mi

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr Mehmet Sezai Kırıkoğlu sezai@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası