TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Erdemli-Mersin Sahillerinde Plaj Çökellerinin Tane Boyu Özellikleri: Karasal, Denizel ve Antropojenik Etkiler/ Grain Size Characteristics of Beach Sediments of the Erdemli-Mersin Coasts: Terrestrial, Marine and Anthropogenic Influences

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Koray Sozeri sozeri@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası