TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Türkiye-Kafkas-Elburz Bölgesinin Litosfer Yapısının 2B ve 3B Modellemesi /2D and 3D Modeling of the Lithosphere Structure of the Turkey-Caucasus-Alborz Region

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası