TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kuvaterner Yaşlı Gölpazarı Çek-Ayır Havzası’nın Jeolojik Evrimi/ Geological Evolution of the Quaternary Gölpazarı Pull-Apart Basin

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Esra Onde esralod@hotmail.com Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası