TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

23 Ekim 2011 (Mw 7,1) Van Depreminin Kalibre Edilmiş Yeni Konumu Artçı Şokları ve Daha Önceki Depremsellliği/ Calibrated Relocation of the October 23, 2011 (Mw 7.1) Van, Turkey Earthquake, Aftershocks and Prior Seismicity

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası