TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Balya Pb-Zn Maden Atık Sahasında Sülfür Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Reaksiyonlar / Biogeochemical Reactions that Control Sulfur Oxidation in Pb-Zn Mine Tailings, Balya-Turkey

Bildiri Türü

Yazar
Erol Sarı erlsari@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası