TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

2010 ve 2011 Rize Heyelan Olaylarının Genel Değerlendirmesi/ General Evaluation of 2010 and 2011 Rize Landslide Events

Bildiri Türü

Yazarlar
Hasan Gürhan Ilgen gurhanilgen@gmail.com Ayhan Işık ayhan_aigm@hotmail.com Oktay Gokçe oktaygokce@yahoo.com Ahmet Demir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası