TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Istranca Masifindeki Mesozoyik Deformasyonlarının Kinematiği: Yaya Paralel Tektonik Taşınmadan Çarpışmaya Geçiş / Kinematics of the Mesozoic Deformations in the Strandja Massif: Transition Between Arc-Parallel Tectonic Transport to Collision

Bildiri Türü

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası