TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Türkiye Istranca Masifi’nin Doğu Kesiminde (Vize-Kıyıköy Bölgesi) Geç Paleozoyik Yaşlı Dalma-Batma-Birikme Orojenezi/ Late Paleozoic Subduction-Accretion Orogeny in the Eastern Part of the Turkish Strandja Massif (Vize - Kıyıköy Region)

Bildiri Türü

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası