TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Santoniyen-Kampaniyen Okyanusal Anoxia`sının Sakarya Kuşağı, Pontitler’deki İlk Kaydı: Magnetik Süsseptibilite Uygulaması ve Eski İklim Yaklaşımı/ The First Record of the Santonian-Campanian Oceanic Anoxia in the Sakarya Zone, Pontides: Magneti

Bildiri Türü

Yazar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası