TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Web Servislerine Dayalı Bir Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin Tasarlanması/ Designing a Flood Forecasting and Early Warning System Based on Web Services

Bildiri Türü

Yazar
Halil Akıncı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası