TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Tuzgölü Fay Zonu’nun Paleosismolojisi, Orta Anadolu, Türkiye/ The Paleoseismology of the Tuzgölü Fault Zone, Central Anatolia, Turkey

Bildiri Türü

Yazarlar
Akın Kürçer akinkurcer@mta.gov.tr Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr Levent Yeleser l-yeleser@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası