TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Çağrılı Konuşma/ Invited Lecture: Depremlerin Kaya Şevlerine Etkisi/ Effects of Earthquakes on Rock Slopes

Bildiri Türü Çağrılı Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası