TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Hirfanlı Baraj Gölü Su Kalitesinin CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi/ Evaluation of Water Quality of Hirfanlı Dam Lake Using GIS and Remote Sensing Techniques

Bildiri Türü

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası