TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Orta Anadolu Havzalarının Evrimi; Neotetisin Dalma-Batma ve Çarpışma Tarihçesinin Ortaya Konulması: Mudurnu Havzasından Ön Sonuçlar / Evolution of Central Anatolian Basins; Unraveling Subduction and Collision History of Neotethys in Turkey: Prelimina

Bildiri Türü

Yazar
Ayten Ece Koç ece.hj@windowslive.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası