TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Sivas Havzasının Paleocoğrafik Evrimi / Paleogeographic Evolution of Sivas Basin

Bildiri Türü

Yazar
Haluk Temiz temiz@cumhuriyet.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası