TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Balya (Balıkesir) Pb-Zn Kompleks Sistemi – Cevher Mineralojisi ve Jeokimyasal Özellikleri / Balya (Balıkesir) Pb-Zn Complex System – Ore Mineralogy and Geochemical Characteristics

Bildiri Türü

Yazar
Orhan Yavuz orhan@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası