TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Arsenik İçeren Bir Akiferdeki Su Kalitesinin Bütünleşik Bir Analizi: Örnek Vaka Simav Ovası, Kütahya / An Integrated Assessment of Water Quality In an Arsenic Containing Aquifer: Case Study Simav Plain, Kütahya

Bildiri Türü

Yazarlar
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası