TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Üst Triyas ve Alt Jura’da Orta Toroslar’ın (Güney Türkiye) Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası/ Stratigraphy and Paleogeography of Central Taurides (Southern Turkey) During the Upper Triassic and Lower Jurassic

Bildiri Türü

Yazarlar
Uğur Kağan Tekin uktekin@hacettepe.edu.tr Ali Murat Kılıç fosilci@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası