TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Antalya Tufalarında Farklı Tip Giysili Tane Oluşumları: Pizolitler ve Onkoidler

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Erdal Koşun kosun@akdeniz.edu.tr Ayşe Sarıgül
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası