TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı “Havza Kenarı” Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi Açısından Yorumlanması

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr Mehmet Ozkul mozkul@pau.edu.tr Mehmet Cihat Alçiçek alcicek@pau.edu.tr Levent Karadenizli levent.karadenizli@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası