TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Sedimantolojisi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Erdoğan Tekin tekin@eng.ankara.edu.tr Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr Turhan Ayyıldız ayyildiz@eng.ankara.edu.tr Hüseyin Kozlu huseyinkozlu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası