TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Diyajenetik Dolomit-Kalsit Ayırdına Dayalı Jeolojik Harita Alımı ve Bir Örnek: Alişandağı (Ceyhan-Adana)

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Cengiz Yetiş cyetis@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası