TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Karakaya Kompleks Zonu İçinde Gözlenen Şamlı ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi ve Oluşumu, Batı Anadolu

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası