TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Hasbey (Bitlis Masifi-Van) Pb-Zn Cevherleşmesinin Mineral Parajenezi ve Deformasyon Dokuları

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası