TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Harran Ovasında (Şanlıurfa) Sulama Sonrası Oluşan Taban Suyu ve Tuzluluk Sorunlarının Jeolojik ve Hidrojeolojik Yapı ile İlişkisi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
Hasan Kırmızıtaş hasankirmizitas@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası