TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Mustafa Değirmenci degir@cumhuriyet.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası