TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Batı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası